ARIR

VEKTOR 2019

VEKTOR 2019

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE NOII METODOLOGII:

Noile criterii de evaluare vizează promovarea implementării celor mai bune practici în relațiile cu investitorii și conformitatea cu Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București, în acord cu așteptările investitorilor instituționali și individuali.

Domeniul de aplicare al noii metodologii de evaluare, fiind un proiect gestionat de Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România, se concentrează pe promovarea practicilor proactive în relația cu investitorii, fără a evalua conformitatea cu obligațiile de reglementare. Evaluarea va include doar informații din surse publice.

Criteriile de evaluare

Rezultate VEKTOR 2019

Principii

1.

Metodologia propusă a fost lansată spre consultare publică în aprilie 2019.

2.

Companiile listate au la dispoziție cel puțin 6 luni în decursul anului 2019 pentru a se conforma noii metodologii.

3.

Prima evaluare va fi făcută de ARIR în perioada 1-20 decembrie 2019.

4.

ARIR, împreună cu Bursa de Valori București și membrii grupului de lucru, vor acorda asistență pe tot parcursul procesului pentru a respecta întru totul criteriile.

5.

Metodologia va fi revizuită anual în luna martie și evaluarea se va face anual în luna decembrie sau oricând la cererea unei companii listate.

6.

În cazul în care punctajul maxim (10) este acordat la mai mult de 1/3 din companiile listate pe piața reglementată, criteriile impuse vor fi revizuite, în afara programului menționat inițial, pentru a aduce cerințele la un nou nivel de complexitate.

7.

Metodologia propusă vizează o evaluare bazată pe criterii obiective și clare, care includ prevederi referitoare la: biroul de relații cu investitorii, guvernanță corporativă, transparență, abordare proactivă în relația cu investitorii, instrumente interactive de IR, acoperirea de către analiștii financiari și raportarea non-financiară.

8.

Scorul final, cuprins între 0 (comunicare redusă) și 10 (comunicare excelentă), va fi publicat în pagina fiecărei companii din website-ul bvb.ro și agregat pe site-ul ARIR până cel târziu la sfârșitul lunii ianuarie 2020.