ARIR

La directiva UE, companiile listate la BVB au publicat pentru prima dată remunerațiile individuale ale conducerii

Noutati

De anul trecut toate companiile listate la Bursa de Valori București au publicat politici de remunerare, odată ce a intrat în vigoare cadrul național incident, urmare a transpunerii în legislația națională a Directivei (UE) 2017/828 privind încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor, prin care se stabilesc noi standarde de transparență în ceea ce privește remunerația oricărui membru al consiliului de administrație/supraveghere, precum și al directoratului companiei.

Pentru piețele mai dezvoltate din UE raportarea salariilor și bonusurilor conducerii este o practică firească. Bunele practici vizează nu doar forma, ci și fondul, în care se face o distincție clară între componenta fixă și cea variabilă pentru compensația echipei executive, o distincție clară între compensațiile pe termen scurt și cele pe termen lung, se urmăresc indicatori de performanță și ponderile în baza cărora se fac plățile către membrii executivi.

O cerință astfel formulată a fost introdusă în metodologia VEKTOR încă din 2019, indicatorul transparenței și comunicării pentru companiile listate la BVB, calculat de către ARIR, singura asociație specializată în Relația cu Investitorii / Investor Relations din România, o comunitate de companii listate la BVB. Includerea criteriului unei politicii de remunerare în metodologie a fost realizată la cererea investitorilor și anticipând cerințele legale. Am organizat un grup de lucru extins cu avocați și emitenți, experți în guvernanță, am publicat un Ghid de implementare a politicii și raportului de remunerare, precum și am fost în dialog permanent cu Autoritatea de Supraveghere Financiară. Astfel, de la 12 companii care aveau o politică de remunerare conform cerinței din VEKTOR, în primul an când încă nu era obligatoriu, observăm o creștere de aproape 5 ori, până la 54 la sfârșitul anului 2021, dintr-un total evaluat de 77 de companii din Piața Reglementată. Numărul companiilor listate care au o politică de remunerare publicată este mai mare față de cele punctate, însă nu respectau cerințele exacte conform metodologiei VEKTOR.

Prin faptul că acum companiile listate la bursă au obligația de a supune aprobării acționarilor o politică de remunerare în cadrul adunării generale a acționarilor, precum și de a întocmi anual un raport de remunerare clar și ușor de înțeles, se creează o imagine mai amplă asupra viziunii managementului companiei în beneficiul acționarilor și a altor părți interesate. Rapoartele de remunerare au atras atenția în primul rând a presei, descoperindu-se chiar și cel mai mare salariu din România la una din companiile recent listate.

De interes pentru practicieni au fost opiniile divergente legate de concurență, dintre companii listate și nelistate din același sector, de confidențialitate pentru conducători, dar și de schimb al regulilor în timpul jocului, subiecte dezbătute în comunitate și public în cadrul evenimentelor dedicate.
În orice caz, vorbim de un salt impresionant față de 2019, un efort de transparență consistent din partea companiilor, apreciate de investitori. Fenomenul este, însă, de abia la început. Ulterior publicării politicii de remunerare anul trecut, în 2022 a avut loc un prim exercițiu de raportare a remunerațiilor nominale, pentru toți conducătorii, a tuturor elementelor de remunerare ce pot fi acordate managementului, distinse între remunerații fixe și variabile, menționând și proporția relativă a acestora, criteriile de performanță în cazul remunerării variabile, atât financiare, cât și nefinanciare, inclusiv criteriile ESG. Urmează o perioadă de armonizare între companii, proces la care ARIR se va implica, în dialog cu membrii săi și ASF..

Articol scris de Daniela Șerban, Președinte ARIR.

Tag:

Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Urmărește ARIR pe LinkedIn

Află mai multe despre obiectivele și activitățile ARIR