ARIR

Despre noi

Despre ARIR

Asociația Română pentru Relația cu Investitorii (ARIR)

Comunicarea specializată este baza existenței noastre. Pe de o parte, știm că ceea ce facem trebuie să răspundă așteptărilor de informare ale investitorilor, precum și obiectivelor de piaţa de capital ale membrilor Asociației. Pe de altă parte, există interesul suprem pentru dezvoltarea pieței de capital, prin educare, formare şi advocacy.

Suntem promotorul conceptului de Relaţia cu Investitorii (Investor Relations – IR) în România și susținem că prin respectarea unor standarde de transparență, guvernanţă corporativă și proactivitate în comunicarea cu investitorii membrii noștri vor beneficia de plusvaloare, atrage mai uşor finanțare, avea reputație și încrederea necesară dezvoltării continue a afacerilor lor.

ARIR a fost fondată în 2018 de companii listate, cu potențial de listare, administratori de fonduri și profesioniști în IR. Membrii fondatori ai ARIR sunt: Bursa de Valori București, ALRO, Franklin Templeton Management – Suc. București, Electromagnetica, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, TeraPlast, Transelectrica, Daniela Șerban, Cosmin Răduță și Tony Romani. Comunitatea s-a triplat în primii 3 ani de la înfiinţare atrăgând în 2022 aproape 40 de membri, majoritatea companii listate la bursă.

Companiile listate sau care au planuri de listare sunt în centrul preocupărilor noastre, dar, în același timp, comunicăm cu investitorii instituţionali şi individuali, le oferim un instrument util în activitatea lor – indicatorul VEKTOR, care evaluează comunicarea companiilor cu investitorii, publicat pe website-ul Bursei de Valori Bucureşti şi ARIR.

Alcătuim un ecosistem care – alături de vocile oficialilor, ale reprezentanților mediului de afaceri şi academic, ONG-uri și alte organizații – contribuie la formarea unei opinii publice avizate în subiectele incidente companiilor listate, celor care emit obligaţiuni sau investitorilor.

Ne propunem să devenim un punct de contact pentru cererea și oferta de resurse umane în domeniul Investor Relations din România.

Direcțiile strategice

Comunicare

Consolidarea legăturilor cu comunitățile de investitori și analiști.

Reglementare

Monitorizarea cadrului legislativ și susținerea opiniilor membrilor.

Recunoaștere

Promovarea companiilor care implementează cele mai bune practici.

Prezentare

Îmbunătățirea prezentării companiilor listate;

Dezvoltarea pieței de capital

Creștere unei comunități profesionale pentru companiile listate și cele care urmează să fie listate.