ARIR

VEKTOR AeRO

VEKTOR

VEKTOR AeRO

Pornind de la metodologia VEKTOR pentru Piața Reglementată, începând cu anul 2022, ARIR propune metodologia VEKTOR AeRO pentru a evalua comunicarea cu investitorii a companiilor din piața AeRO.

Metodologia se adresează companiilor din BET AeRO, conform ultimei structuri a indicilor disponibilă la momentul evaluării. 

Metodologia VEKTOR AeRO cuprinde 11 criterii și înglobează feedback-ul primit din partea emitenților prezenți la masa rotundă, organizată în 31 ianuarie 2022.

Domeniul de aplicare metodologiei de evaluare, fiind un proiect gestionat de Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România, se concentrează pe promovarea practicilor proactive în relația cu investitorii, fără a evalua conformitatea cu obligațiile de reglementare. Evaluarea va include doar informații din surse publice. 

Rezultate VEKTOR piata AeRO

Metodologia VEKTOR AeRO

Principii

1.

Metodologia propusă a fost lansată spre consultare publică în ianuarie 2022.

2.

Companiile listate din piața AeRO au la dispoziție 6 luni în decursul anului 2022 pentru a se conforma noii metodologii.

3.

Prima evaluare va fi realizată de ARIR în perioada 1-20 decembrie 2022, pentru companiile din BET AeRO, conform ultimei structuri a indicilor disponibilă la momentul evaluării.

4.

Metodologia va fi revizuită anual în și evaluarea se va face anual în luna decembrie sau oricând la cererea emitentului.

5.

Scorul final, cuprins între 0 (comunicare redusă) și 10 (comunicare excelentă), va fi publicat în pagina fiecărei companii din website-ul bvb.ro și agregat pe site-ul ARIR până cel târziu la sfârșitul lunii ianuarie 2023.

6.

Metodologia propusă vizează o evaluare bazată pe criterii obiective și clare, care includ prevederi referitoare la: biroul de relații cu investitorii, guvernanță corporativă, transparență, abordare proactivă în relația cu investitorii, instrumente interactive de IR.

7.

ARIR va acorda asistență pe parcursul procesului companiilor prin organizarea de webinarii tematice susținute de către specialiști din piața de capital pentru a sprijini în implementarea celor mai bune practice.

Calendar

Calendar proces evaluare

1 februarie – 30 noiembrie

Conformarea companiilor listate cu criteriile & organizare webinarii/ discuții de către ARIR;

4 decembrie 2023 - 15 ianuarie 2024

Evaluarea companiilor de către ARIR;

Ianuarie 2024

Publicarea rezultatelor VEKTOR pentru companiile din piața AeRO.

Pentru detalii sau clarificări cu privire la metodologia VEKTOR AeRO, vă rugăm să ne contactați la contact@ir-romania.ro  sau daldescu@ir-romania.ro.